Ysgol Gynradd Sirol Yr Ystog

Rhannu Ysgol Gynradd Sirol Yr Ystog ar Facebook Rhannu Ysgol Gynradd Sirol Yr Ystog Ar Twitter Rhannu Ysgol Gynradd Sirol Yr Ystog Ar LinkedIn E-bost Ysgol Gynradd Sirol Yr Ystog dolen

Mae Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar gynnig i gau Ysgol G.G. Yr Ystog o 31 Awst 2022, gyda disgyblion i fynychu eu hysgolion amgen agosaf.

Cynhelir yr ymgynghoriad hwn yn unol â Chod Trefniadaeth Ysgolion (2018) a Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013.

Dechreuodd y cyfnod ymgynghori ar 21 Ebrill 2021 a bydd yn gorffen ar 9 Mehefin 2021.

I ymateb i'r ymgynghoriad, gallwch:


Mae Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar gynnig i gau Ysgol G.G. Yr Ystog o 31 Awst 2022, gyda disgyblion i fynychu eu hysgolion amgen agosaf.

Cynhelir yr ymgynghoriad hwn yn unol â Chod Trefniadaeth Ysgolion (2018) a Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013.

Dechreuodd y cyfnod ymgynghori ar 21 Ebrill 2021 a bydd yn gorffen ar 9 Mehefin 2021.

I ymateb i'r ymgynghoriad, gallwch:


 • Newyddion Diweddaraf

  Rhannu Newyddion Diweddaraf ar Facebook Rhannu Newyddion Diweddaraf Ar Twitter Rhannu Newyddion Diweddaraf Ar LinkedIn E-bost Newyddion Diweddaraf dolen

  Yn dilyn yr ymgynghoriad diweddar a gynhaliwyd gan Gyngor Sir Powys ar gynnig i gau Ysgol G.G. Yr Ystog o 31 Awst 2022, mae'r Cyngor wedi cyhoeddi Adroddiad Ymgynghori bellach. Mae'r adroddiad yn crynhoi'r materion a gafodd eu codi yn ystod yr ymgynghoriad, ac yn darparu ymateb y Cyngor i'r materion hynny.

  Adroddiad Ymgynhori:

  Fe wnaeth Cabinet y Cyngor ystyried yr Adroddiad Ymgynghori ar 23 Tachwedd, a chytunwyd i ddod â'r broses i gau Ysgol G.G. Yr Ystog i ben.

  Fodd bynnag, mae angen mynd i'r afael â phryderon am yr ysgol, ac fe wnaeth y Cabinet roi sêl bendith i'r cyngor ystyried opsiynau pellach i ymdrin â'r pryderon hyn. Bydd adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno i'r Cabinet maes o law.