Oes funud gyda chi?

Rhannu Oes funud gyda chi? ar Facebook Rhannu Oes funud gyda chi? Ar Twitter Rhannu Oes funud gyda chi? Ar LinkedIn E-bost Oes funud gyda chi? dolen

Os oes funud gyda chi i’w sbario, fyddech chi’n fodlon ateb rhai cwestiynau a rhoi eich barn i ni? Byddem yn gwerthfawrogi eich adborth a’ch syniadau i’n helpu i wella ein gwasanaethau ledled Powys.

Gallwch gyfrannu yn y ffyrdd canlynol:

Llenwch ein harolwg byr isod (dim ond pedwar cwestiwn)

Rhannwch eich syniadau gyda ni. Cliciwch y tab syniadau i adael eich awgrymiadau

Gofynnwch gwestiwn i ni. Byddwn yn ateb cynifer ag y gallwn!

Diolch am eich cymorth!

Os oes funud gyda chi i’w sbario, fyddech chi’n fodlon ateb rhai cwestiynau a rhoi eich barn i ni? Byddem yn gwerthfawrogi eich adborth a’ch syniadau i’n helpu i wella ein gwasanaethau ledled Powys.

Gallwch gyfrannu yn y ffyrdd canlynol:

Llenwch ein harolwg byr isod (dim ond pedwar cwestiwn)

Rhannwch eich syniadau gyda ni. Cliciwch y tab syniadau i adael eich awgrymiadau

Gofynnwch gwestiwn i ni. Byddwn yn ateb cynifer ag y gallwn!

Diolch am eich cymorth!

 • Rhannu Pa dri maes y dylem fod yn canolbwyntio arnynt i wella ar hyn o bryd? ar Facebook Rhannu Pa dri maes y dylem fod yn canolbwyntio arnynt i wella ar hyn o bryd? Ar Twitter Rhannu Pa dri maes y dylem fod yn canolbwyntio arnynt i wella ar hyn o bryd? Ar LinkedIn E-bost Pa dri maes y dylem fod yn canolbwyntio arnynt i wella ar hyn o bryd? dolen

  Thought bubble with "Rhannwch eich syniadau" in black text on a green/yellow background

  Rhannwch eich syniadau ar y bwrdd isod.

  Cofiwch fod hwn yn fan cyhoeddus, felly peidiwch â rhannu unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch chi eich hunan nac eraill yn eich sylwadau.

  Os nad ydych am ddefyniddio’r bwrdd syniadau a byddai’n well gennych anfon eich syniadau atom yn breifat, e-bostiwch haveyoursay@powys.gov.uk

  Sylwch y bydd angen i chi ychwanegu eich e-bost ac enw sgrin i gyflwyno eich syniadau. Mae hyn er mwyn helpu i greu amgylchedd ar-lein diogel i bobl rannu eu barn.

  Dechreuwch drwy gyflwyno syniad
 • Rhannu Pe baech ddim ond yn gallu dewis un - pa wasanaeth y cyngor ry’ch chi fwyaf bodlon ag ef a pham? ar Facebook Rhannu Pe baech ddim ond yn gallu dewis un - pa wasanaeth y cyngor ry’ch chi fwyaf bodlon ag ef a pham? Ar Twitter Rhannu Pe baech ddim ond yn gallu dewis un - pa wasanaeth y cyngor ry’ch chi fwyaf bodlon ag ef a pham? Ar LinkedIn E-bost Pe baech ddim ond yn gallu dewis un - pa wasanaeth y cyngor ry’ch chi fwyaf bodlon ag ef a pham? dolen

  Thought bubble with "Rhannwch eich syniadau" in black text on a green/yellow background

  Rhannwch eich syniadau ar y bwrdd isod.

  Cofiwch fod hwn yn fan cyhoeddus, felly peidiwch â rhannu unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch chi eich hunan nac eraill yn eich sylwadau.

  Os nad ydych am ddefnyddio’r bwrdd syniadau a byddai’n well gennych anfon eich syniadau atom yn breifat, e-bostiwch haveyoursay@powys.gov.uk

  Sylwch y bydd angen i chi ychwanegu eich e-bost ac enw sgrin i gyflwyno eich syniadau. Mae hyn er mwyn helpu i greu amgylchedd ar-lein diogel i bobl rannu eu barn.

  Dechreuwch drwy gyflwyno syniad
Diweddaru: 13 Jul 2023, 02:38 PM