Oes funud gyda chi?

Rhannu Oes funud gyda chi? ar Facebook Rhannu Oes funud gyda chi? Ar Twitter Rhannu Oes funud gyda chi? Ar LinkedIn E-bost Oes funud gyda chi? dolen

Os oes funud gyda chi i’w sbario, fyddech chi’n fodlon ateb rhai cwestiynau a rhoi eich barn i ni? Byddem yn gwerthfawrogi eich adborth a’ch syniadau i’n helpu i wella ein gwasanaethau ledled Powys.

Gallwch gyfrannu yn y ffyrdd canlynol:

Llenwch ein harolwg byr isod (dim ond pedwar cwestiwn)

Rhannwch eich syniadau gyda ni. Cliciwch y tab syniadau i adael eich awgrymiadau

Gofynnwch gwestiwn i ni. Byddwn yn ateb cynifer ag y gallwn!

Diolch am eich cymorth!

Os oes funud gyda chi i’w sbario, fyddech chi’n fodlon ateb rhai cwestiynau a rhoi eich barn i ni? Byddem yn gwerthfawrogi eich adborth a’ch syniadau i’n helpu i wella ein gwasanaethau ledled Powys.

Gallwch gyfrannu yn y ffyrdd canlynol:

Llenwch ein harolwg byr isod (dim ond pedwar cwestiwn)

Rhannwch eich syniadau gyda ni. Cliciwch y tab syniadau i adael eich awgrymiadau

Gofynnwch gwestiwn i ni. Byddwn yn ateb cynifer ag y gallwn!

Diolch am eich cymorth!

Oes gennych chi gwestiwn i ni?

Speech bubble with "Gofynnwch gwestiwn i ni" in black text on a pink/yellow background

Oes gennych gwestiwn ry’ch chi wastad wedi eisiau gofyn i ni?

Efallai yr hoffech wybod rhywbeth am y ffordd ry’n ni’n rhedeg ein gwasanaethau, neu sut ry’n ni’n gwario eich Treth y Cyngor?

Gofynnwch i ni isod a byddwn yn ateb cynifer ag y gallwn!

Sylwch y bydd angen i chi ychwanegu eich e-bost ac enw sgrin i gyflwyno eich gwestiwn. Mae hyn er mwyn helpu i greu amgylchedd ar-lein diogel i bobl rannu eu barn.

delwedd torth
Onid ydych wedi derbyn eich e-bost cadarnhau?
Ymddangos fel eich bod eisoes wedi cofrestru, rhowch y cyfrinair. Wedi anghofio eich cyfrinair? Creu un newydd nawr.
Diweddaru: 13 Jul 2023, 02:38 PM