Oes funud gyda chi?

Rhannu Oes funud gyda chi? ar Facebook Rhannu Oes funud gyda chi? Ar Twitter Rhannu Oes funud gyda chi? Ar LinkedIn E-bost Oes funud gyda chi? dolen

Os oes funud gyda chi i’w sbario, fyddech chi’n fodlon ateb rhai cwestiynau a rhoi eich barn i ni? Byddem yn gwerthfawrogi eich adborth a’ch syniadau i’n helpu i wella ein gwasanaethau ledled Powys.

Gallwch gyfrannu yn y ffyrdd canlynol:

Llenwch ein harolwg byr isod (dim ond pedwar cwestiwn)

Rhannwch eich syniadau gyda ni. Cliciwch y tab syniadau i adael eich awgrymiadau

Gofynnwch gwestiwn i ni. Byddwn yn ateb cynifer ag y gallwn!

Diolch am eich cymorth!

Os oes funud gyda chi i’w sbario, fyddech chi’n fodlon ateb rhai cwestiynau a rhoi eich barn i ni? Byddem yn gwerthfawrogi eich adborth a’ch syniadau i’n helpu i wella ein gwasanaethau ledled Powys.

Gallwch gyfrannu yn y ffyrdd canlynol:

Llenwch ein harolwg byr isod (dim ond pedwar cwestiwn)

Rhannwch eich syniadau gyda ni. Cliciwch y tab syniadau i adael eich awgrymiadau

Gofynnwch gwestiwn i ni. Byddwn yn ateb cynifer ag y gallwn!

Diolch am eich cymorth!

  • Paper speech bubble with 'Rhowch eich adborth i ni' in black text on a blue/turquoise background

    Mae eich adborth yn bwysig i’n helpu i wella. 

    Cliciwch drwyddo i lenwi arolwg byr a rhoi eich barn i ni.


    Llenwi'r Ffurflen
    Rhannu Dweud eich dweud ar Facebook Rhannu Dweud eich dweud Ar Twitter Rhannu Dweud eich dweud Ar LinkedIn E-bost Dweud eich dweud dolen
Diweddaru: 13 Jul 2023, 02:38 PM